Eriks fönsterputs breddar sitt tjänsteerbjudande

Genom ett samgående med ett av Sveriges ledande takbehandlingsföretag breddar Eriks fönsterputs sitt tjänsteerbjudande och lägger grunden för nya möjligheter och fortsatt hög tillväxt. Tillsammans bildar bolagen en koncern med två starka varumärken, som kompletterar varandra väl inom husvårdstjänster främst till privatpersoner med möjlighet till ROT- och RUT avdrag.

Eriks fönsterputs startade 1997 och har visionen Alla har rätt till rena fönster! Bolaget erbjuder idag fönsterputstjänster i främst södra och västra Sverige till över 27 000 abonnenter.

Takteam grundades 2014 i Kalmar med idén att erbjuda en effektiv takbehandling som ökar livslängden och kvalitén på taken, vilket är mer ekonomiskt, miljövänligt och hållbart. Bolaget är idag verksamt i främst sydvästra och östra Sverige.

Tillsammans har de båda bolagen 14 depåer vars geografiska placering kompletterar varandra väl och därmed lägger en god grund för fortsatt geografisk tillväxt. Båda företagen riktar sig idag främst mot privatpersoner men samgåendet öppnar också upp för nya möjligheter att attrahera såväl företag som bostadsrättsföreningar.

”Tjänster inom ROT och RUT är fortsatt starkt efterfrågat. Det finns en spännande marknadspotential att för bolagen erbjuda fler tjänster på en större geografisk marknad. Båda verksamheterna är väldigt välskötta och värderingsstyrda vilket skapar en fin plattform för en framgångsrik tillväxtresa tillsammans”, säger Åsa Keller styrelseordförande för den nybildade koncernen.

Både Eriks fönsterputs och Takteam har etablerat ledande positioner med starka varumärken på privatmarknaden baserat på erfarenhet, kunskap, effektiv logistik och digitaliserade arbetsrutiner. Bolagen delar även värderingar med fokus på professionalitet, kvalitet och hög kundservice.

”Genom åren har vi ofta fått frågan från våra kunder om vi inte erbjuder fler tjänster än fönsterputs och vi tycker naturligtvis att det är jättekul att äntligen kunna ta detta steg och bredda vårt tjänsteerbjudande tillsammans med Takteam. För våra anställda betyder detta också större möjligheter till lärande och utveckling internt vilket är något som alltid varit viktigt för oss på Eriks.”, säger Daniel Telford delägare i Eriks fönsterputs.

Koncernens bolag har sina huvudkontor i Höganäs respektive Kalmar med runt 140 medarbetare och anställer löpande för att tillgodose den ökande efterfrågan. Halmstadbolaget Pamica går också in som delägare och kommer bidra till att Bolagen fortsätter att utvecklas och förbättra kunderbjudandet ytterligare.  

För mer information, kontakta: Daniel Telford,  tel 070-938 06 00, e-post daniel.telford@eriksfonsterputs.se
Åsa Keller, tel 070-673 54 50‬, e-post asa.keller.wannem@gmail.com 
 

Vill du ha hjälp med fönsterputsningen?