Hållbarhet och

socialt ansvar

Klimatkompensation

Vi arbetar ständigt med att minimera körsträckor och utsläpp genom öppning av nya depåer samt optimering av körscheman och fordonsflotta för att minska påverkan på miljön. Vi har under 2020, precis som tidigare år klimatkompenserat för våra utsläpp men under 2021 tar vi ytterligare ett steg framåt och investerar i mer miljövänliga fordonsalternativ i form av elhybrider i hela vårt upptagningsområde.

Välgörenhet

Vi har sedan många år tillbaka stöttat välgörenhetsorganisationer och under 2020 har vi valt att stötta nedan organisationer som sammanfattas med ett engagemang riktat mot vård, hälsa, omsorg, fattigdom och utanförskap.

Slag för hjältar

“Insamlingsstiftelsen Slag för Hjältar möjliggör en bättre tillvaro för barn och unga. Genom evenemang tillsammans med förening- och näringslivet donerar vi insamlade medel till icke vinstdrivande organisationer som arbetar inom vård, hälsa och omsorg.

Under 2020 delade vi ut insamlade medel till organisationerna Barncancerfonden Södra, Jontefonden och Ellas Hjältar. 

Våra värdeord är kärlek, glädje, gemenskap och engagemang.

Vi är stiftelsen som alltid gör allt med kärlek!”

Individuell Människohjälp

 “IM är en biståndsorganisation som kämpar för en medmänsklig värld fri från fattigdom och utanförskap. Tillsammans med samarbetspartners arbetar vi för jämlika och demokratiska samhällen där alla kan ta del av sina rättigheter och där ingen lämnas utanför. Vi är övertygade om att människor av egen kraft kan skapa förändring om de har rätt förutsättningar. Vårt arbete sker på alla nivåer i samhället för att skapa socialt, ekonomiskt och klimatmässigt hållbara lösningar. Arbetet syftar också till att uppfylla flera av de globala målen.”