Om oss

Vi är Eriks.

Vi är idag Sveriges största leverantör av utvändig fönsterputs i abonnemangsform till privatpersoner. Vi utför utvändig fönsterputsning enligt ett fastlagt schema och även in- och utvändig fönsterputsning som bokas vid behov. Våra kunder bor framförallt i Skåne, Halland och Västra Götaland men de är även verksamma delar av Småland, Kalmar och i Blekinge. Vi är ett tillväxtföretag med stora ambitioner för fortsatt expansion och för närvarande är vi över 100 anställda med huvudkontor i Höganäs. Stor energi läggs på den digitala utvecklingen och smidigheten för våra kunder. Vi har bland annat fått meriterna ”Årets Företagare” och ”Årets Gasellföretag”! Läs mer om våra tjänster här nedan.

Återkommande fönsterputsning

Vår absolut vanligaste tjänst – här får du utvändig fönsterputsning, löpande på ett schema, så smidigt! Vid det första besöket putsar vi dina husfönster på bottenvåningen och räknar samtidigt fram ditt faktiska pris. Ingen bindningstid – bara rena fönster!

En fönsterputsning

Denna tjänst passar dig som endast vill boka en gång, t.ex inför en flytt, eller om du bor i en lägenhet som inte är nåbar utvändigt. Här finns också möjlighet att boka både in- och utvändig fönsterputsning!

Vi är jämlika
I det samlade begreppet jämlikhet ingår jämställdhet. Jämlikhetsbegreppet utgår i sammanhang från principen om alla människors lika värde oavsett kön, etnisk bakgrund, sexualitet, religion, funktionshinder, med mera. Eriks fönsterputs vill främja effektivitet och ömsesidig förståelse för alla människor vi möter genom att använda de kunskaper och resurser som finns, där varje individ är unik och bidrar.

Att främja mångfald på arbetsplatsen handlar om att skapa lika rättigheter och lika möjligheter i fråga om arbete, anställningsvillkor och utveckling i arbetet. Det handlar även om att medvetet vidta åtgärder för att öka och bättre ta tillvara på mångfald genom t.ex. val representanter vid olika projekt- och arbetsgrupper.

Eriks fönsterputs följer kontinuerligt arbetet kring kränkande särbehandling i form av personliga samtal med respektive anställd och kontinuerliga gruppmöte för att säkerställa att alla mår bra på sin arbetsplats.

Den 2e juni 2023 hade vi en tjejdag som var ett initiativ från HR-avdelningen, våra kvinnliga fönsterputsare samlades för att diskutera viktiga frågor såsom jämställdhet och hur vi kan förbättra oss ännu mer.
Läs mer om Eriks fönsterputs tjejdag här.

Vår historia

Vi är stolta.

Långt innan rutavdrag och hushållsnära tjänster insåg han, Erik Telford, vad många villaägare behövde hjälp med. Det blev starten för Eriks fönsterputs.

Erik själv finns inte längre men hans företag lever vidare –  liksom den geniala idén som gjorde dem till föregångare i branschen. Följ med i Eriks historia, som började i den lilla byn Skäret.

– Det har varit en enorm resa, vi har pratat med Torbjörn Malmqvist, idag logistik och utbildningsansvarig på Eriks fönsterputs.

Han om någon vet. Han var företagets första fast anställda fönsterputsare 2001 och har haft de flesta arbetsuppgifter man kan tänka sig under resans gång. Att de idag skulle finnas i den utsträckning som de gör i Sverige kunde han knappast ana då. Inte heller att de skulle ha så många som över 100 fönsterputsare. Från huvudkontoret i Höganäs styrs all planering med hjälp av ett modernt egenutvecklad affärs- och logistiksystem.

– När jag började hade Erik 400 kunder och han kunde inte längre klara det ensam med hjälp av bara tillfälligt anställda, säger Torbjörn Malmqvist som kom från ett jobb vid järnvägen när han började på Eriks fönsterputs.

Eriks historia startade redan 1997. Grundaren Erik Telford kan beskrivas som den energiska entreprenören, som ibland hamnade snett, men alltid kom på fötter igen. Hemma i Landskrona började han som 16-åring tjäna egna pengar på just fönsterputsning. Det ena ledde till det andra och så småningom kom han att driva ett städföretag med 200 anställda på varvet i Landskrona. Men uppgången blev senare fall och företaget gick i konkurs.

Eriks liv som entreprenör fortsatte däremot, nu i Kullabygden där hans bostad i Skäret norr om Nyhamnsläge blev basen för ett litet fönsterputsarföretag. Då hade ännu en av hans verksamheter, Pappersbolaget, gått omkull och behovet av en inkomst fick honom att återuppta sitt allra första jobb.

– Erik hade ett otal affärsidéer och hade bestämt sig för att aldrig någonsin ta en anställning. Och fönsterputsning kunde han ju, så därför satsade han på det, säger Daniel Telford, son till Erik och huvudägare till företaget idag.

Så värvades nya kunder

Med en jeep körde Erik själv omkring och putsade fönster, först i grannskapet och därefter utökades området bit för bit. Till hela Höganäs, till andra skånska orter… Behovet visade sig vara stort. Nya kunder värvades genom direktreklam i brevlådorna som först familjen och sen de anställda fick hjälpa till att dela ut.

– En period hade vi en specialbyggd bil för fyra personer. När de andra putsade fönster gick jag gata upp och gata ner i samma kvarter och delade ut reklam, berättar Torbjörn Malmqvist.

Principen var densamma som idag, helst ska det vara tätt mellan kunderna så att fönsterputsarna kan ta flera hus samtidigt utan att behöva flytta bilen. Idén om abonnemang på fönsterputsning dök upp när Erik varit igång en tid.

– Kunder började fråga när han skulle komma nästa gång. Det hade ju inte Erik koll på, så då satte han sig och började göra upp scheman, säger Daniel Telford.

Fönsterputsar på vårt egna sätt

När Erik behövde fler fönsterputsare kom han bland annat i kontakt med Höganäs basket och de litauer som spelade i den framgångsrika klubben.

– För flera av dem blev jobbet som fönsterputsare en möjlighet till inkomst i Sverige. De kom hit själv först och sen kom många familjer efter. Glädjande nog så är flera av dem fortfarande anställda, några har gått vidare och driver egna företag som fönsterputsare vilket inte alls är något bekymmer för oss. Vi välkomnar konkurrensen, säger Daniel Telford.

För Erik var det viktigt att personalen trivdes, berättar Torbjörn och Daniel. Det hölls årliga fester hemma i hans trädgård för anställda med familjer och han anlitade en person som hade språkundervisning för dem.

– Att vi har kunnat erbjuda arbete för så många, utan krav på utbildning, känns verkligen betydelsefullt, säger Torbjörn Malmqvist.

Utbildningen står Eriks fönsterputs själv för, idag startar alla med en två månaders internutbildning som inte bara handlar om att lära sig hur man putsar rent, utan lika mycket om sådant som kundbemötande, logistik och säkerhet. Torbjörn Malmqvist minns hur det gick till när han började.

– Jag fick lära mig genom att stå ute i Skäret och putsa på Eriks hus, som tur var hade jag handlaget för det. Det var Erik själv som lärde mig och så gav han mig ett videoband att titta på. Han hade en egen putsningsmetod som han hämtat från USA, där man putsar vertikalt istället för horisontellt, den använder vi fortfarande.

Lite som Ikea

Professionella fönsterputsare som trivs och kan alla delar i sitt jobb är en stor del av hemligheten bakom framgången för Eriks fönsterputs, menar han.

– Utrustningen i sig är enkel. Vi använder pälssvabb, gummiraka, diskmedel och varmt vatten. Är det väldigt kallt ute har vi även lite sprit i vattnet.

Erik Telford brukade jämföra Eriks fönsterputs med Ikea.

– Ingvar Kamprad var en stor förebild för honom. Han ville skapa något som alla har råd med. Där man har det billiga abonnemanget med utvändig fönsterputsning som en grund och sen kan bygga på med olika tillval efter vilka personliga behov man har, säger Daniel Telford.

Läs mer om hur Eriks fönsterputs startade

Så startade Eriks fönsterputs

Erik Telford har förekommit en hel del i tidningsspalterna, där hans story har fascinerat läsarna. Drömmarna var stora redan då han var en ung entreprenör.

Läs mer om hur Eriks fönsterputs startade här.

Säkerhet

Vi är säkra.

Alla anställda på Eriks fönsterputs har förbundit sig till ett sekretess- och lojalitetsavtal. Det innebär att man inte under några omständigheter, får dela med sig av företagshemligheter, kundregister, kundinformation till tredje man och inte heller omständigheter eller information man tagit del av vid arbete ute hos våra kunder. Vi lägger stor tonvikt på just detta.

Alla fönsterputsare hos Eriks fönsterputs genomgår en utbildning på 3-6 månader där man lär sig att putsa fönster enligt våra riktlinjer, inkluderat i utbildningen är även ett omfattande säkerhetsarbete. I detta innefattas allt från hur man håller en stege till etik och moral.

Alla våra medarbetare, såväl putsare som tjänstemän, har genomgått en utbildning Hjärt- och Lungräddingsutbildning. I utbildningen ingår bland annat L-ABC, kompressioner och inblåsningar samt hur man använder en hjärtstartare.

Utöver ovanstående punkter är Eriks fönsterputs väldigt måna om att rätt personer arbetar på företaget. Alla anställda lämnar därför utdrag från belastningsregistret för att säkerställa att samtliga vi anställer i alla lägen kan hantera det ansvar och förtroende vi ger till dem.

Vi är väldigt måna om att rätt personer arbetar på företaget. I rekryteringsprocessen säkerställer vi  att nyanställda  delar företagets värderingar, har rätt profil för tjänsten och kommer att trivas och stanna hos oss över tid. Vi arbetar även målinriktat med att våra kunder ska känna sig trygga. I det ingår att alla ute på fältet arbetar i likadana kläder, där företagets färg och logotyp syns tydligt. Putsarna arbetar i svarta arbetsbyxor med tryck, t-shirt, jacka och piké i turkos färg, samt fotriktiga arbetsskor och har ID06 brickor. Vi vill att våra kunder ska känna igen oss på långt håll och vara säkra på vilket företag de kommer ifrån.

Alla anställda på Eriks Fönsterputs har förbundit sig till ett sekretess- och lojalitetsavtal. Det innebär att man inte under några omständigheter, får dela med sig av företagshemligheter, kundregister, kundinformation till tredje man och inte heller omständigheter eller information man tagit del av vid arbete ute hos våra kunder. Vi lägger stor tonvikt på just detta. Alla anställda lämnar även utdrag från belastningsregistret för att säkerställa att samtliga vi anställer i alla lägen kan hantera det ansvar och förtroende vi ger till dem.

Hållbarhet

Vi tar ansvar.

På Eriks fönsterputs arbetar vi dagligen med arbetsmiljöarbete. Det finns en skyddskommitté som bestående av 8 personer som sammanträder 4 gånger per år där såväl kontorsanställda som fältarbetare har skyddsombud som företräder dem.

I samband med skyddskommitténs sammanträden genomförs skyddsronder, uppföljning av inkommande ärende samt eventuella skyddsåtgärder. Dessa sammanträden och händelser protokollförs.

Det genomförs dagliga, kvartals och årskontroller av både arbetsmiljö och brandsäkerhet. Dessa protokollförs, utvärderas och revideras vid behov. 

Vi utför även medarbetarundersökningar för att driva engagemang och öka välmående på vår arbetsplats. Här har varje medarbetare möjlighet att driva sin egen utveckling men även anonymt informera ledning om eventuella problem i verksamheten.