Prislista för fönsterputs

På denna sidan finner du priser för fönsterputs. Priserna avser utvändig fönsterputsning på abonnemang.

Våra priser på fönsterputs och tilläggstjänster

Huvudtjänst

Fönsterputs, abonnent

136

68

Fönsterputs, engångs

336

168

Tillval

Bottenvåning (BV)

Pris per 20 fönster, exkl. tillägg

BV - Normala fönster

360

180

BV - Avtagbara spröjs, rengöring

214

107

BV - Avtagbara spröjs, påmontering

178

89

BV - Karmar och bågar, rengöring

196

98

Övervåning (ÖV)

Pris per fönster, 1 st höjdtillägg tillkommer

ÖV - Normala fönster

36

18

ÖV - Fönster med fasta spröjs

54

27

ÖV - Karmar och bågar, rengöring

54

27

Källarvåning (KV)

Pris avser 1 st fönster

KV - Normala fönster

28

14

KV - Karmar och bågar, rengöring

30

15

Uterum

Växthus, poolhus, glaspartier, med mera (pris per m2 glas)

Uterum - Utvändigt

22

11

Uterum - Invändigt

22

11

Tillägg

BV - Höjdtillägg (2,1 - 2,6 m)

100

50

BV - Höjdtillägg (2,6 - 3,4 m)

134

67

BV - Höjdtillägg (högre än 3,4 m)

148

74

BV - Fasta spröjs

198

99

BV - Avtagbara spröjs, avmontering (kan också göras av kund)

148

74

ÖV - Höjdtillägg

148

74

Övrigt

Inställelse- och administrationsavgift

32

Förklaringar

Grundpris avser utvändigt abonnemang för privatpersoner i villa eller radhus boende i tätbebyggt område.

Bottenvåning avser upp till 20 fönster utan spröjs. Tillkommande fönster utan spröjs debiteras med 18 kr/st.

Tillval kan göras när som helst på året och skräddarsys. Tillägg görs beroende på hur huset ser ut.

Tillägg och Tillval avser upp till och med 20 fönster på bottenvåning om inget annat anges.

Höjdtillägg på bottenvåningen avser avstånd från mark till överkanten på fönstret.

Vid ökning av antal fönster ökar priserna på fönsterputsning linjärt. När fönsterbleck förekommer rengörs dessa som en del av fönstret.

Vid debitering av timpris anges detta per person och timme och räknas per påbörjad kvart.

Priser på fönsterputsningen inkluderar moms och gäller arbete planerat från och med 2024-01-01.

Prislistan för fönsterputs gäller tillsammans med våra Allmänna villkor. Med reservation för fel.

Vi fakturerar enligt turkosa priser till dig som kan erhålla skattereduktion för husarbete (RUT).