Prislista

Grundpris

Grundpris fönsterputsning

98

49

Tillval

Bottenvåning (BV)

Bottenvåning, upp till 20 normala fönster om 1 m2/st

186

93

Fönsterbleck, rengöring

98

49

Löstagbara spröjs, rengöring

194

97

Löstagbara spröjs, påmontering efter fönsterputsning

156

78

Fönsterkarmar och fönsterbågar, rengöring

174

87

Övervåning (ÖV)

Pris avser 1 st normalstort fönster, minsta debitering 4 fönster

Normalt övervåningsfönster (t ex i kupa/på gavel)

58

29

Fönster med fasta spröjs

78

39

Fönster med löstagbara spröjs, inklusive återmontering av spröjs

96

48

Fönsterbleck, rengöring

24

12

Fönsterkarmar och fönsterbågar, rengöring

46

23

Källarvåning (KV)

Pris avser 1 st normalstort källarfönster

Normalt källarfönster

20

10

Fönsterbleck, rengöring

16

8

Fönsterkarmar och fönsterbågar, rengöring

28

14

Uterum, växthus, poolhus, m.m. (ÖV)

Pris per m2 glasyta

Utvändig putsning

26

13

Invändig putsning

26

13

Tillägg

Höjdtillägg, när glasytors ovankant är 2.1 - 2.6 m över markplan

80

40

Höjdtillägg, när glasytors ovankant är 2.6 - 3.4 m över markplan

110

55

Höjdtillägg, över 3.4 m, t ex vid fönster över trappa, nockfönster, m.m.

160

80

Fönster med fasta spröjs, avser upp till 80 mindre fönsterrutor

174

87

Avmontering av löstagbara spröjs

78

39

Avtorkning av spröjsfästen

46

23

Övrigt

Inställelse- och administrativ avgift (tillkommer vid varje putsning)

32