Prislista

Priserna avser utvändig fönsterputsning på abonnemang

Grundpris

Grundpris fönsterputsning

110

55

Tillval

Bottenvåning (BV)

Bottenvåning (inkl fönsterbleck) - upp till 20 fönster

310

155

Avtagbara spröjs - rengöring

194

97

Avtagbara spröjs - påmontering efter fönsterputsning

156

78

Fönsterkarmar och fönsterbågar - rengöring

174

87

Övervåning (ÖV)

Fönsterpriser avser 1 st övervåningsfönster

Höjdtillägg övervåning - oavsett antal fönster (en gång per putsning)

130

65

Normalt övervåningsfönster

30

15

Fönster med fasta spröjs

48

24

Fönster med avtagbara spröjs - inklusive av- och påmontering

58

29

Fönsterkarmar och fönsterbågar - rengöring

46

23

Källarvåning (KV)

Pris avser 1 st källarfönster

Normalt källarfönster

24

12

Fönsterkarmar och fönsterbågar - rengöring

28

14

Uterum, växthus, poolhus, mm (pris per m2 glas)

Pris per m2 glasyta

Utvändig putsning

20

10

Invändig putsning

20

10

Tillägg

Höjdtillägg - när fönsternas överkant är 2.1 - 2.6 m över markplan

86

43

Höjdtillägg - när fönsternas överkant är 2.6 - 3.4 m över markplan

116

58

Höjdtillägg, över 3.4 m - t ex vid fönster över trappa, nockfönster, m.m.

130

65

Fönster med fasta spröjs - avser upp till 20 fönster

174

87

Avmontering av löstagbara spröjs - inklusive rengöring av spröjsfäste

130

65

Övrigt

Inställelse- och administrativ avgift (tillkommer vid varje putsning)

49

Förklaringar

Grundpris avser utvändigt abonnemang för privatpersoner i villa eller radhus boende i tätbebyggt område.

Bottenvåning avser upp till 20 fönster utan spröjs. Tillkommande fönster utan spröjs debiteras med 15 kr/st.

Tillval kan göras när som helst på året och skräddarsys. Tillägg görs beroende på hur huset ser ut.

Tillägg och Tillval avser upp till och med 20 fönster på bottenvåning om inget annat anges. Vid ökning av antal fönster ökar priser linjärt. När fönsterbleck förekommer rengörs dessa som en del av fönstret.

Priser inkluderar moms och gäller från och med 2022-09-01.

Prislistan gäller tillsammans med våra Allmänna villkor. Med reservation för fel.

Vi fakturerar enligt turkosa priser till dig som kan erhålla skattereduktion för husarbete (RUT).