Prislista

På denna sidan finner du priser för fönsterputs. Priserna avser utvändig fönsterputsning på abonnemang.

Grundpris

Grundpris fönsterputsning

118

59

Tillval

Bottenvåning (BV)

Bottenvåning (inkl fönsterbleck) - upp till 20 fönster

324

162

Avtagbara spröjs - rengöring

198

99

Avtagbara spröjs - påmontering efter fönsterputsning

164

82

Fönsterkarmar och fönsterbågar - rengöring

180

90

Övervåning (ÖV)

Fönsterpriser avser 1 st övervåningsfönster

Höjdtillägg övervåning - oavsett antal fönster (en gång per putsning)

136

68

Normalt övervåningsfönster

32

16

Fönster med fasta spröjs

50

25

Fönster med avtagbara spröjs - inklusive av- och påmontering

62

31

Fönsterkarmar och fönsterbågar - rengöring

50

25

Källarvåning (KV)

Pris avser 1 st källarfönster

Normalt källarfönster

26

13

Fönsterkarmar och fönsterbågar - rengöring

28

14

Uterum, växthus, poolhus, mm

Pris per m2 glasyta

Utvändig putsning

20

10

Invändig putsning

20

10

Tillägg

Höjdtillägg - när fönsternas överkant är 2.1 - 2.6 m över markplan

92

46

Höjdtillägg - när fönsternas överkant är 2.6 - 3.4 m över markplan

124

62

Höjdtillägg, över 3.4 m - t ex vid fönster över trappa, nockfönster, m.m.

136

68

Fönster med fasta spröjs - avser upp till 20 fönster

184

92

Avmontering av löstagbara spröjs - inklusive rengöring av spröjsfäste

136

68

Övrigt

Inställelse- och administrativ avgift (tillkommer vid varje putsning)

49

Förklaringar

Grundpris avser utvändigt abonnemang för privatpersoner i villa eller radhus boende i tätbebyggt område.

Bottenvåning avser upp till 20 fönster utan spröjs. Tillkommande fönster utan spröjs debiteras med 16 kr/st.

Tillval kan göras när som helst på året och skräddarsys. Tillägg görs beroende på hur huset ser ut.

Tillägg och Tillval avser upp till och med 20 fönster på bottenvåning om inget annat anges. Vid ökning av antal fönster ökar priser linjärt. När fönsterbleck förekommer rengörs dessa som en del av fönstret.

Priser inkluderar moms och gäller från och med 2023-01-01.

Prislistan gäller tillsammans med våra Allmänna villkor. Med reservation för fel.

Vi fakturerar enligt turkosa priser till dig som kan erhålla skattereduktion för husarbete (RUT).