Visselblåsare

En ny visselblåsarlag började gälla den 17 december 2023. Enligt lagen ska man kunna larma om missförhållanden både på en arbetsplats och till en myndighet. En bred krets av personer ska kunna använda visselblåsarsystemet och skyddas mot repressalier. Utöver anställda ska bland andra volontärer, praktikanter, konsulter och aktieägare ingå i den skyddade personkretsen. Arbetsmiljöverket är tillsynsmyndighet och ska kontrollera att verksamhetsutövare lever upp till kraven om interna visselblåsarfunktioner.

Källa: Arbetsmiljöverket

Vår visselblåsarfunktion har implementerats i en plattform tillhandahållen av Whistleblower Partners ApS, där anställda, leverantörer och andra intressenter kan rapportera misstänkta oetiska eller olagliga handlingar inom vår organisation i enlighet med gällande lagstiftning. Vi tror på kraften i öppen dialog och är engagerade i att upprätthålla hög standard för vår affärspraxis.

Trygghet och Anonymitet
Plattformen prioriterar din trygghet och erbjuder möjligheten att rapportera anonymt för de som föredrar det.

Förebyggande och Förbättring
Dina rapporter hjälper oss att förhindra oetiskt beteende och förbättra våra arbetsprocesser.

Juridisk Skydd
Vi följer strikta riktlinjer för att skydda visselblåsare från repressalier och rättsliga konsekvenser.

  • Klicka på länken visselblåsare nedan
  • Följ de enkla stegen för att skapa och lämna in din rapport.
  • Om du väljer att vara anonym, garanterar plattformen att din identitet förblir konfidentiell.
  • Rapporterna kommer att behandlas seriöst och undersökas noggrant.

Länk till portal

Klicka här för att ta dig till visselblåsarportalen

Om du vill vara extra försiktig kan du kopiera länken nedan och klistra in i ett annat fönster. Tänk på att du bör befinna dig på ett säkert nätverk och ha din webbläsare i ett säkert läge (ex. Inkognito), alternativt VPN för att säkerställa att din identitet ej kan spåras.

https://nordicwhistle.whistleportal.eu/WhistleBlower/Form/520-794-21c308635fea4666a298a957a58c4e59