Lediga jobb

2 resultat

 • Vill du bli fönsterputsare?

  Sveriges största fönsterputsfirma söker medarbetare till Fjärås! Vi växer så det knakar i Fjärås. Vi söker därför flera duktiga fönsterputsare. Hos oss får du jobba med den modernaste teknologin och…

  Fjärås

  Läs mer
 • Vill du bli fönsterputsare?

  Sveriges största fönsterputsfirma söker medarbetare i Göteborg! Vi söker nu medarbetare till Göteborgsområdet! Hos oss får du jobba med den modernaste teknologin och utrustningen inom vår bransch, tillsammans med kollegor…

  Göteborg

  Läs mer

Det är vi som är Eriks fönsterputs

Vi är ett tillväxtföretag med 25 års erfarenhet av fönsterputsning och marknadsledande när det gäller fönsterputs åt privatpersoner i Sverige. 

Idag är vi omkring 100 heltidsanställda och vi lägger stort fokus vid att vara en god arbetsgivare och tillsammans skapa en arbetsplats där våra anställda trivs och utvecklas över tid.

Utbildning

Alla fönsterputsare hos Eriks fönsterputs genomgår en grundlig utbildning där man lär sig att putsa fönster enligt våra riktlinjer.  Inkluderat i utbildningen är även ett omfattande säkerhetsarbete  och hur vi interagerar med våra kunder och medarbetare  på bästa sätt. 

Alla våra medarbetare, såväl putsare som tjänstemän  genomgår utbildning  i Hjärt- och Lungräddningsutbildning. I utbildningen ingår bland annat L-ABC, kompressioner och inblåsningar samt hur man använder en hjärtstartare.

Utöver grundutbildning  ser vi som företag  väldigt positivt på  att investera i relevant vidareutbildning. Detta  bedöms tillsammans med varje medarbetare och kan till exempel vara i form av utveckling av grupp och ledare (UGL)

Vi är ett tillväxtföretag med 25 års erfarenhet av fönsterputsning och marknadsledande när det gäller fönsterputs åt privatpersoner i Sverige. 

Arbetsmiljöarbete

På Eriks fönsterputs arbetar vi dagligen med arbetsmiljöarbete. Det finns en skyddskommitté som bestående av 8 personer som sammanträder 4 gånger per år där såväl kontorsanställda som fältarbetare har skyddsombud som företräder dem. I samband med skyddskommitténs sammanträden genomförs skyddsronder, uppföljning av inkommande ärende samt eventuella skyddsåtgärder. Dessa sammanträden och händelser protokollförs.

Det genomförs dagliga, kvartals och årskontroller av både arbetsmiljö och brandsäkerhet. Dessa protokollförs, utvärderas och revideras vid behov. 

Vi utför även medarbetarundersökningar för att driva engagemang och öka välmående på vår arbetsplats. Här har varje medarbetare möjlighet att driva sin egen utveckling men även anonymt informera ledning om eventuella problem i verksamheten. 

Spontanansökan

Om du vill så får du gärna skicka in en spontanansökan till oss så tar vi fram din ansökan när vi påbörjar en rekrytering!

Jämlikhet

I det samlade begreppet jämlikhet ingår jämställdhet. Jämlikhetsbegreppet utgår i sammanhang från principen om alla människors lika värde oavsett kön, etnisk bakgrund, sexualitet, religion, funktionshinder, med mera. Eriks fönsterputs vill främja effektivitet och ömsesidig förståelse för alla människor vi möter genom att använda de kunskaper och resurser som finns, där varje individ är unik och bidrar.

Att främja mångfald på arbetsplatsen handlar om att skapa lika rättigheter och lika möjligheter i fråga om arbete, anställningsvillkor och utveckling i arbetet. Det handlar även om att medvetet vidta åtgärder för att öka och bättre ta tillvara på mångfald genom t.ex. val representanter vid olika projekt- och arbetsgrupper.

Eriks fönsterputs följer kontinuerligt arbetet kring kränkande särbehandling i form av personliga samtal med respektive anställd och kontinuerliga gruppmöte för att säkerställa att alla mår bra på sin arbetsplats.
Den 2e juni 2023 hade vi en tjejdag som var ett initiativ från HR-avdelningen, våra kvinnliga fönsterputsare samlades för att diskutera viktiga frågor såsom jämställdhet och hur vi kan förbättra oss ännu mer.
Läs mer om Eriks fönsterputs tjejdag här.

Säkerhet

Alla anställda på Eriks Fönsterputs har förbundit sig till ett sekretess- och lojalitetsavtal. Det innebär att man inte under några omständigheter, får dela med sig av företagshemligheter, kundregister, kundinformation till tredje man och inte heller omständigheter eller information man tagit del av vid arbete ute hos våra kunder. Vi lägger stor tonvikt på just detta. Alla fönsterputsare hos Eriks Fönsterputs genomgår en utbildning på 3-6 månader där man lär sig att putsa fönster enligt våra riktlinjer, inkluderat i utbildningen är även ett omfattande säkerhetsarbete. I detta innefattas allt från hur man håller en stege till etik och moral.

Alla våra medarbetare, såväl putsare som tjänstemän, har genomgått en utbildning Hjärt- och Lungräddingsutbildning utförd av Röda Korset. I utbildningen ingår bland annat L-ABC, kompressioner och inblåsningar samt hur man använder en hjärtstartare.

Utöver ovanstående punkter är Eriks fönsterputs väldigt måna om att rätt personer arbetar på företaget. Alla anställda lämnar därför utdrag från belastningsregistret för att säkerställa att samtliga vi anställer i alla lägen kan hantera det ansvar och förtroende vi ger till dem.

Trygghet

Vi är väldigt måna om att rätt personer arbetar på företaget. I rekryteringsprocessen säkerställer vi  att nyanställda  delar företagets värderingar, har rätt profil för tjänsten och kommer att trivas och stanna hos oss över tid.  

Vi arbetar även målinriktat med att våra kunder ska känna sig trygga. I det ingår att alla ute på fältet arbetar i likadana kläder, där företagets färg och logotyp syns tydligt. Putsarna arbetar i svarta arbetsbyxor med tryck, t-shirt, jacka och piké i turkos färg, samt fotriktiga arbetsskor och har ID06 brickor. Vi vill att våra kunder ska känna igen oss på långt håll och vara säkra på vilket företag de kommer ifrån.

Alla anställda på Eriks Fönsterputs har förbundit sig till ett sekretess- och lojalitetsavtal. Det innebär att man inte under några omständigheter, får dela med sig av företagshemligheter, kundregister, kundinformation till tredje man och inte heller omständigheter eller information man tagit del av vid arbete ute hos våra kunder. Vi lägger stor tonvikt på just detta. 

Alla anställda lämnar även utdrag från belastningsregistret för att säkerställa att samtliga vi anställer i alla lägen kan hantera det ansvar och förtroende vi ger till dem.