Stärkande tjejdag hos Eriks fönsterputs

En inspirerande tjejdag med syfte att diskutera hur vi kan locka fler kvinnliga fönsterputsare att söka anställning hos oss.

Vi på Eriks fönsterputs är stolta över att vara en arbetsplats där många kvinnor är anställda. Vår personalstyrka inkluderar ett betydande antal kvinnliga fönsterputsare, vilket vi ser som en positiv och värdefull tillgång. Genom att ha en bred representation av kvinnor inom vårt företag, kan vi bättre främja jämställdhet i arbetslivet. Men hur kan vi få fler kvinnor att söka jobb hos oss?

Bildtext: Några av våra kvinnliga medarbetare som varje dag gör ett fantastiskt jobb på Eriks fönsterputs.

Den 2/06 2023 hade vi på Eriks en tjejdag, ett initiativ från HR-avdelningen, där vi samlade alla våra kvinnliga fönsterputsare för att diskutera hur vi tillsammans kan bidra till att fler kvinnor söker jobb hos oss – på Eriks fönsterputs.

Vi diskuterade även viktiga frågor såsom jämställdhet och hur vi kan förbättra oss ännu mer. Det var en dag då vi även ville uppmärksamma våra fantastiska kvinnliga kollegor för deras enastående arbete med kunderna året runt. Med tanke på den betydande närvaron av kvinnor i vår arbetsstyrka är detta ämne särskilt viktigt för oss.

Vi hade en workshop med olika frågor på temat som vi diskuterade tillsammans med våra kvinnliga fönsterputsare och vad vi kan göra för få fler kvinnor att söka jobb hos oss. Det är en viktig fråga och vi hade en trevlig dag tillsammans. säger Marie-Louise som tog initiativet till denna dag

Vi har en tydlig jämställdhetspolicy som vi följer och för att främja en inkluderande arbetsmiljö kommer vi att fortsätta arrangera denna tjejdag en gång om året. Vi ser fram emot kommande år och hoppas då att ännu fler kvinnor kommer att delta och fortsätta bidra till dessa diskussioner tillsammans med oss. På så sätt kan vi fortsätta att stärka vårt engagemang för jämställdhet och dra nytta av den mångfald och kompetens som våra kvinnliga medarbetare tillför.

Vill du läsa mer om hur det är att arbeta som fönsterputsare hos oss? Då rekommenderar vi artikeln ”En dag som fönsterputsare på Eriks fönsterputs

Fönsterputsare på Eriks fönsterputs.

Upptäck fler artiklar och inlägg

Vill du ha hjälp med fönsterputsningen?