Postnummer 218 71 har putsschema 1

2021 Periodstart Perioden pågår
1 18 januari v3-4
2 1 mars v9-10
3 12 april v15-16
4 24 maj v21-22
5 12 juli v28-29
6 30 augusti v35-36
7 11 oktober v41-42
8 22 november v47-48

Med ”periodstart” avses när putsning tidigast påbörjas i ditt område. Du får normalt putsat inom 1-14 dagar från periodstart, men tiden kan också förlängas något vid behov.

Inte kund ännu? Kom igång nu!