Postnummer 282 67 har putsschema 2

2021 Periodstart Perioden pågår
1 25 januari v4-5
2 8 mars v10-11
3 19 april v16-17
4 31 maj v22-23
5 26 juli v30-31
6 6 september v36-37
7 18 oktober v42-43
8 29 november v48-49

Med ”periodstart” avses när putsning tidigast påbörjas i ditt område. Du får normalt putsat inom 1-14 dagar från periodstart, men tiden kan också förlängas något vid behov.

Inte kund ännu? Kom igång nu!