Postnummer 283 31 har putsschema 5

2021 Periodstart Perioden pågår
1 4 januari v1-2
2 15 februari v7-8
3 29 mars v13-14
4 10 maj v19-20
5 21 juni v25-26
6 16 augusti v33-34
7 27 september v39-40
8 8 november v45-46

Med ”periodstart” avses när putsning tidigast påbörjas i ditt område. Du får normalt putsat inom 1-14 dagar från periodstart, men tiden kan också förlängas något vid behov.

Inte kund ännu? Kom igång nu!