Postnummer 283 41 har putsschema 3

2021 Periodstart Perioden pågår
1 1 februari v5-6
2 15 mars v11-12
3 26 april v17-18
4 7 juni v23-24
5 2 augusti v31-32
6 13 september v37-38
7 25 oktober v43-44
8 6 december v49-50

Med ”periodstart” avses när putsning tidigast påbörjas i ditt område. Du får normalt putsat inom 1-14 dagar från periodstart, men tiden kan också förlängas något vid behov.

Inte kund ännu? Kom igång nu!