Postnummer 387 92, Borgholm

2024 Periodstart Putsschema 1
1 8 januari v2-3
2 12 februari v7-8
3 25 mars v13-14
4 6 maj v19-20
5 17 juni v25-26
6 29 juli v31-32
7 9 september v37-38
8 21 oktober v43-44
9 2 december v49-50

Med ”periodstart” avses när putsning tidigast påbörjas i ditt område. Du får normalt putsat inom 1-14 dagar från periodstart, men tiden kan också förlängas något vid behov.

Inte kund ännu? Kom igång nu!