Postnummer 438 39 har putsschema 4

2021 Periodstart Perioden pågår
1 8 februari v6-7
2 22 mars v12-13
3 3 maj v18-19
4 14 juni v24-25
5 9 augusti v32-33
6 20 september v38-39
7 1 november v44-45
8 13 december v50-51

Med ”periodstart” avses när putsning tidigast påbörjas i ditt område. Du får normalt putsat inom 1-14 dagar från periodstart, men tiden kan också förlängas något vid behov.

Inte kund ännu? Kom igång nu!