Postnummer 446 35, Älvängen

2024 Periodstart Putsschema 6
1 8 januari v2-3
2 5 februari v6-7
3 18 mars v12-13
4 29 april v18-19
5 10 juni v24-25
6 22 juli v30-31
7 2 september v36-37
8 14 oktober v42-43
9 25 november v48-49

Med ”periodstart” avses när putsning tidigast påbörjas i ditt område. Du får normalt putsat inom 1-14 dagar från periodstart, men tiden kan också förlängas något vid behov.

Inte kund ännu? Kom igång nu!