Är all er personal försäkrade?

Ja, alla våra putsare är försäkrade i Fora och tjänstemännen är försäkrade i Collectum.