Behöver jag vara hemma när ni kommer?

Nej, ni behöver inte vara hemma när vi putsar abonnemangsputs utvändigt.
Skulle ni däremot ha bokat en ”alla sidors puts” så krävs det att ni är hemma vid utförandet.