Gäller RUT-avdrag vid fönsterputs?

Ja, fönsterputsning som utförs i bostaden ger rätt till RUT-avdrag.
På fakturan du får har vi gjort en preliminär dragning av RUT, när du betalt in din faktura ansöker vi om RUT, skulle du bli avvisad av Skatteverket gällande skattereduktionen så är du återbetalningsskyldig till även det beloppet.

Om du ej önskar nyttja RUT-avdraget, vänligen informera oss om detta vid din beställning.