Hur fungerar det att abonnera på fönsterputsning?

Beställning av ett abonnemang kan ske via telefon, hemsida eller våra beställningstalonger som kommer i brevlådan. När beställningen kommit oss tillhanda registrerar vår kundtjänst er i vårt system och ser till att ni hamnar i rätt område och på rätt plats i körordningen.

I samband med registreringen skickas en bekräftelse till er tillsammans med ett putsschema för ert område.

Putsschemat visar i vilka 2-veckorsperioder vi putsar i ert område. I denna 2-veckorsperiod kommer putsarna utan närmare förvarning och putsar de fönster som beställts och i samband med putsningen får ni reda på ert fortsatta abonnemangspris.

Väljer ni inte aktivt att säga upp abonnemanget eller lägger till några tillval så kommer putsningen att löpa på tills vidare.