Hur lång är uppsägningstiden?

Vi har ingen uppsägningstid.
Men görs uppsägningen under pågående putsperiod så faktureras den putsningen. Vill ni inte ha den putsningen så måste ni säga upp abonnemanget minst 7 dagar innan påbörjad putsperiod.