Pall och stege? Det brukar inte behövas när jag putsar själv.

Våra fönsterputsare arbetar hela dagarna och riskerar att få arbetsskador om de inte har en bra arbetsställning. Av säkerhets- och försäkringsskäl måste de använda godkända pallar och stegar. Eftersom våra putsare är olika långa så är det inte alltid som pallen används.