Pall och stege? Det brukar inte behövas när jag putsar själv.

Våra fönsterputsare arbetar hela dagarna och riskerar att få arbetsskador om de inte har en bra arbetsställning.

Av säkerhets- och försäkringsskäl måste de använda sig av godkända pallar och stegar.
Eftersom våra putsare är olika långa så är det inte alltid som pallen/stegen används.