Frågebank

Säkerhet

3 resultat

 • Varför är ni två putsare?

  Den främsta anledningen till att putsarna arbetar i par om två är på grund av säkerhetskäl. Eftersom ovanvåningsputsningar kräver stege så innebär det att vi måste ha två putsare på plats. En som håller och säkrar stegen och en som utför själva putsningen. Vi följer arbetsmiljöverkets riktlinjer och regler för säkert arbete på höjd.

 • Jag upplever slitage på mina fönster, hur kommer det sig?

  Fönster och diverse tillbehör som är i direkt anslutning till väder och vind leder med tiden till ett slitage, vilket är helt normalt. Vi rekommenderar därför att man ser över sina fönster med jämna mellanrum.

  Om fönsterbleck, spröjs och spröjsfästen är i fullgott skick när vi kommer så minskar det risken för att vi skadar oss eller att något skulle gå sönder. Genom att se över sina spröjs, karmar osv. förlänger man även livslängden på fönstret.

 • Är all er personal försäkrad?

  Ja, våra putsare är försäkrade via Fora & tjänstemännen är försäkrade via Collectum.