Spröjs, vad är det?

Ett fönsterparti kan vara indelat i flera små fönsterrutor. Spröjs är de ribbor som delar av ett fönster i flera rutor. Det finns fasta spröjs och avtagbara (lösa) spröjs.

Om fönsterpartiet består av en glasruta kan man oftast montera av spröjsen när man putsar fönstret.

Om fönsterpartiet består av flera glasrutor är det spröjsen som håller glasrutorna, detta kallas Fasta spröjs. Fasta spröjs kan inte monteras av utan varje glasruta måste putsas var för sig.