Vad gör jag om jag har klagomål på utfört arbete?

Fönsterrutor har mer än en sida. I nio fall av tio sitter smutsen på insidan. Dessa reklamationer brukar vi få på våren eller hösten då solen står lågt. Om du har dubbelkopplade fönster finns det tre fönsterytor som smutsen kan sitta på. Om så är fallet kan det vara dags att beställa putsning av alla sidor. Kontrollera först om smutsen sitter på utsidan, sedan är du välkommen att kontakta kundtjänst.