Vad gör jag om jag vill ha putsat mina fönster även invändigt?

Många frågar oss om vi även kan putsa fönsterna invändigt och visst kan vi det. Vid ett sådant tillfälle byter vi ut er vanliga abonnemangsputsning mot vad vi kallar en  ”alla sidors-puts”, där vi putsar utvändigt, invändigt och eventuellt emellan om man har delningsbara fönster. Ni är så klart hemma under tiden putsningen sker, och har möjlighet att berätta för putsarna vilket arbete ni vill ha utfört. Vid dessa tillfällen tar vi betalt per timme och putsare, för priser råder aktuell prislista. Kontakta vår kundtjänst på 0771-42 42 42 för att boka en separat dag och tid för detta.