Vad händer om jag inte betalar min faktura?

Påminnelseavgift och inkasso
Om du skulle missa att betala din faktura i tid, tillkommer en påminnelseavgift och dröjsmålsränta. Dröjsmålsränta är enligt räntelagen.
Påminnelseavgiften är för närvarande 60kr