Vad händer om jag inte betalar min faktura?

Du kommer att få två stycken påminnelser med påminnelseavgift och sedan skickas fakturan till inkasso.

Påminnelseavgift och inkasso

Om du skulle missa att betala din faktura i tid, tillkommer en påminnelseavgift och dröjsmålsränta. Dröjsmålsränta är enligt räntelagen. Påminnelseavgiften är 60kr.