Vad händer om jag överbetalt eller betalt en faktura dubbelt?

Kontakta kundtjänst så betalar vi tillbaka dina pengar, alternativt drar vi av motsvarande belopp på nästkommande faktura.